Produkty24 Wsparcie techniczne Sangoma Patton 3CX TelcoBridges Asterisk FreeSWITCH ss7 sipXecs

Wsparcie

Halo Kwadrat posiada zespół doświadczonych inżynierów z dogłębną znajomością sprzedawanych przez nas produktów (Patton, Sangoma, 3CX, TelcoBridges) jak i projektow open source takich jak Asterisk, FreeSWITCH, sipXecs czy Kamailio. 

 Wstęp


Nasi inżynierowie posiadają praktyczne doświadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu korporacyjnych rozwiązań VoIP, systemów Call Center oraz rozwiązań operatorskich opartych o sygnalizację ss7.  Wsparcie świadczone przez Halo Kwadrat jest szczegółowo zaplanowane i stale monitorowane pod kątem jakości by spełnić oczekiwania naszych klientów .

Nasze darmowe lub płatne wsparcia pozwoli ci spać spokojnie, wiedząc że nie zostaniesz sam z problemem.  Przygotowaliśmy 6 modeli wsparcia świadczonego przez Halo Kwadrat, tak by dostosować się do rożnych potrzeb klientów.  Zapraszamy do zapoznania się z nimi i kontakt z managerem produktu. 

 

Opis Pakietów Wsparcia

Pakiet 

Opis

H2S Free
Bezpłatne wsparcie na zadach “best effort” z 3 dniowym czasem reakcji.  Wsparcie tylko dla produktów zakupionych w Halo Kwadrat w ciągu ostatnich 3 miesięcy.  Wsparcie tylko zdalne. 
H2SFlexible Wsparcie płatne częściowo godzinowo oraz “success fee” na zasadach “best effort” z 1 dniowych (dni pracujace ) czasem reakcji dni.  Wsparcie tylko zdalne.   
H2S Pro Wsparcie płatne miesięcznie oraz godzinowo na zasadach “best effort” z 4 godzinnym czasem reakcji na zgłoszenia krytyczne ( w dni pracujące 8:00 - 18:00.  Wsparcie tylko zdalne.   
H2S Pro 24 Wsparcie płatne miesięcznie oraz godzinowo na zasadach “best effort” z 4 godzinnym czasem reakcji na zgłoszenia krytyczne.  Wsparcie 24/7/365.  Wsparcie tylko zdalne.Wsparcia na zasadach best effort we wskazanym przez klienta miejscu.  Wsparcie płaten za dzień pracy oraz koszty przejazdu.
H2S Onsite Wsparcia na zasadach best effort we wskazanym przez klienta miejscu.  Wsparcie płatne za dzień pracy oraz koszty przejazdu.
H2S Start 1 dniowe wsparcie wdrozeniowe Onsite dla każdego  pierwszego produktu kupionego w Halo Kwadrat następujących producentów:  Sangoma, Patton, 3CX.  

 

H2S Support Koszty

Pakiet

Miesięcznie

Godzina

Max SF*

Max FF**

H2S Free 0 0 0 0
H2S Flexible 0 160 1500 400
Misięcznie Godzina Darmowe
H2S Pro 750 160 2
H2S Pro24 1500 160 2
Dzień Mazowieckie Mał/Ślą/Wie Inne
H2S Onsite 1280 0 +300 +500
H2S Start 500 0 +300 +500
*  Maksymalny koszt wsparcia zakończonego powodzeniem
**Maksymalny koszt wsparcia zakończonego niepowodzeniem

 

H2S Free Opis Produktu

Dzięki H2S Free proste problemy konfiguracyjne mogą być szybko rozwiązane bez generowania dodatkowych kosztów po stronie reselera.  H2S Free jest świadczony przez nasz doświadczony zespół inżynierów z praktyczną wiedzą zdobywaną przez lata obcowania z produktami sprzedawanymi przez Halo Kwadrat.    

H2S Free- Parametry
Typ Wsparcia:  Best Effort, Zdalnie
Support Cost:  Darmowy
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways 
Dostępność wsparcia:  Wsparcie danego produktu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
Czas Reakcji:  3 dni robocze.

Ograniczenia
H2S Free nie jest zastępstwem podstawowej wiedzy klienta przy uruchomieniu danego produktu.  H2S Free rozwiązuje konkretne problemy związane z produktem zakupionym w Halo Kwadrat a nie problemami związanymi z otoczeniem w którym instalowany jest produkt.  W przypadku szerszych problemów z instalacją produktów prosimy o zapoznanie się z H2S Start lub H2S Flexible.      

Otrzymanie Wsparcia
Jeżeli posiadasz konto w portalu zkupowym TIP użyj tej samej nazwy użytkownika oraz hasła by zalogować się do portalu wsparcia technicznego: http://support.halokwadrat.pl    
Jeźeli nie możesz zalogować się do portalu skontaktuj się ze swoim account managerem lub product managerem.  

 

H2S Flexible Opis Produktu

H2S Flexible daje elastyczną możliwość korzystania z wparcia Halo Kwadrat w przypadku dowolnych problemów z produktami wspieranymi w Halo Kwadrat niezależnie od tego gdzie i kiedy zostały zakupione.  Dodatkowo H2S Flexible może być wykorzystane do wsparcia następujących platform telefonicznych open source:  Asterisk, sipXecs, FeeSWITCH, Kamilio.  

Koszt H2S Flexible został zprojektowany tak by w przypadku kiedy probem jest rozwiązany szybko klient płaci stawkę godzinową.  W przypadku bardziej złożonych problemów koszt wsparcia, za zgodą klienta jest na zasadzie częściowego Success Fee (opłata za sukces) znacząco obniżając koszt wsparcia w przypadku gdy nie rozwiążemy problemu oraz ograniczając kwotę maksymalną w przypadku rozwiązania problemu.      

H2S Flexible Parametry
Typ Wsparcia:  Best Effort, Zdalne
Koszt Wsparcia:  
  Przypadek 1:  rozwiązanie problemu zajumuje do 5 godzin.  Klient płaci stawkę godzinową w wysokości 160zł.  
  Przypadek 2:  problem nie zostaje rozwiązany w 5 godzin.  Klient otrzymuje wstępny raport oraz możliwość przejścia w tryb Success Fee.  
  W przypadku odmowy klient płaci 400 zł za wykonaną pracę
  W przypadku akceptacji: 
  Klient płaci 1500zł jeżeli problem zostanie rozwiązany 
  Klient płaci 400 zł jeżeli problem nie zostanie rozwiązany.     
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio
Dostępność:  Dowolna
Czas Reakcji:  1 dzień roboczy od akceptacji zamówienia.    

Uwagi:  Rozwiązanie problemu może oznaczać dokładną diagnozę probemu który nie jest możliwy do rozwiązania w danym środowisku (np. uszkodzony lub niekompatybilny sprzęt, błąd w oprogramowaniu etc)      

Otrzymanie Wsparcia
Skontaktuj się ze swoim Account Managerem lub Produkt Managerem.  Przed otrzymaniem wsparcia Klient musi potwierdzić iż zgadza się na warunki i koszty wsparcia H2S Flexible.     

H2S PRO Opis Produktu

H2S PRO jest wsparciem przeznaczonym dla Integratorów lub Operatorów których instalacje są oparte o zestaw wspieranych produktów i oprogramowania a kluczowe znaczenie tych instalacji wymaga pewności szybkiej rekacji inżynierów wsparcia bez potrzeby przechodzenia przez dział sprzedaży.  

H2S PRO gwarantuje czas reakcji na poziomie 4 godzin roboczych dla problemów zgłoszonych jako krytyczne.  Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od godziny 8:00 - 18:00.

Klienci z subskrypcją H2S PRO płacą miesięczną opłatę za ciągłą gotowość wsparcia ze strony HaloKwadrat.  W kwotę subskrypcji wliczone są dwie darmowe godziny wsparcia dodatkowe godziny liczone są godzinowo.  W przypadku braku satysfakcji klienta subskrypcja może być w każdej chwili anulowana.      
         
H2S PRO Parametry
Typ Wsparcia:  Best Effort, Zdalne
Koszt Wsparcia:  Miesięczny abonament 750 zł (wliczone dwie godziny wsparcia), opłata godzinowa 160zł
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio  
Dostępność:  zawarta umowa, opłacony abonament miesięczny
Czas Reakcji:  PON - PIĄ 8:00 - 18:00, 4h zgłoszenia krytyczne, Next Bussiness Day inne zgłoszenia  

Uwagi:  Zgłoszenia krytyczne dotyczą wydarzeń które uniemożliwiają korzystanie z danego systemu.     


Otrzymanie Wsparcia
By otrzymać wsparcie na zasadach H2S PRO należy skontaktować się z Account lub Product Managerem, wyrazić zgodę na warunku H2S PRO oraz opłacić pierwszy abonament miesięczny.  

H2S PRO 24 Opis Produktu

H2S PRO 24 jest analogiczne do H2S PRO z tą różnicą iż wsparcie świadczone jest w trybie 24/7/365.  

H2S PRO 24 jest wsparciem przeznaczonym dla Integratorów lub Operatorów których instalacje są oparte o zestaw wspieranych produktów i oprogramowania a kluczowe znaczenie tych instalacji wymaga pewności szybkiej rekacji inżynierów wsparcia niezależnie od pory dnia.  

H2S PRO 24 gwarantuje czas reakcji na poziomie 4 godzin roboczych dla problemów zgłoszonych jako krytyczne. 

Klienci z subskrypcją H2S PRO 24 płacą misięczną opłatę z ciągłą gotowość wsparcia ze strony HaloKwadrat.  W kwotę subskrypcji wliczone są dwie darmowe godziny wsparcia dodatkowe godziny liczone są godzinowo.  W przypadku braku satysfakcji klienta subskrypcja może być w każdej chwili anulowana.      
         
H2S PRO 24 Parametry
Typ Wsparcia:  Best Effort, Zdalne
Koszt Wsparcia:  Miesięczny abonament 1500 zł (wliczone dwie godziny wsparcia), opłata godzinowa 160zł.
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio  
Dostępność:  zawarta umowa, opłacony abonament miesięczny
Czas Reakcji:  24h/265, 4h zgłoszenia krytyczne, Next Bussiness Day inne zgłoszenia  

Uwagi:  Zgłoszenia krytyczne dotyczą wydarzeń, które uniemożliwiają korzystanie z danego systemu.     

Otrzymanie Wsparcia
By otrzymać wsparcie na zasadach H2S PRO 24 należy skontaktować się z Account lub Product Managerem, wyrazić zgodę na warunku H2S PRO 24 oraz opłacić pierwszy abonament miesięczny.  

H2S Onsite Opis Produktu

Czasami po prostu trzeba tam być.  H2S Onsite jest usługą wsparcia technicznego w miejcu wskazanym przez Klienta w przypadku kiedy wsparcia zdalne jest niemożliwe lub niewystarczające.    

H2S Onsite Parametery
Typ Wsparcia:  Best Effort, Onsite
Koszt Wsparcia: 1280 zł za dzień pracy.  Opłata minimalna 1 dzień.   + koszty dojazdu (województwa): MAZ (0zł), ŁÓD, ŚWI, MAŁ, WIE, ŚLA (300zł), Inne (500 zł) 
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio   
Support Availability:  Skontaktuj się z Account lub Produkt Managerem
Reaction Time:  Skontaktuj się z Account lub Produkt Managerem

Otrzymanie Wsparcia
Skontaktuj się z Account lub Produkt Managerem

H2S Start Opis Produktu

Początki są trudne.  H2S Start zostało zaprojektowane z myślą o Klientach kupujących dany produkt pierwszy raz.  Dla tych klientów oferujemy jednorazowe wsparcie przy zakupie nowego typu urządzenia w trybie Onsite w obniżonej stawce.  

H2S Start nie tylko rozwiązuje zestaw problemów z uruchomieniem nowego produktu ale też jest pomyślane jako praktyczna lekcja dla integratora który uczy się od inżyniera Halo Kwadrat.       

H2S Onsite Parametery
Typ Wsparcia:  Best Effort, Onsite
Koszt Wsparcia: 500 zł za dzień pracy.  Opłata minimalna 1 dzień.   + koszty dojazdu (województwa): MAZ (0zł), ŁÓD, ŚWI, MAŁ, WIE, ŚLA (300zł), Inne (500 zł) 
Wspierane Produkty:  Karty Sangoma, bramy Patton SmartNode, 3CX IP PBX, TelcoBridges TMG gateways, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio   
Support Availability:  Dostępne przy zakupie (pierwszej karty sangoma, pierwszej bramy SmartNode, pierwszego oprogramowania 3CX) 
Reaction Time:  Skontaktuj się z Account lub Produkt Managerem

Otrzymanie Wsparcia
Skontaktuj się z Account lub Produkt Managerem.